شنبه 7 فروردین 1395

بزرگترین فیلسوف جهان

 hakim orod bozorg، Great Orod، حکیم ارد بزرگ، حکیم چهارم ایران کیست، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف ایران، بزرگترین فیلسوف کیست، بزرگترین فیلسوف جهان کیست، بزرگترین فیلسوف دنیا، world's greatest philosopher


حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان است او محبوبترین فیلسوف تاریخ ایران نیز هست در سفر حکیم ارد بزرگ، از شهر کرج به شهر شیروان در 5 اسفندماه 1394 بیش از 30 هزار نفر از مردم شهر شیروان به استقبال او آمدند (تا کنون در هیچ کجای تاریخ ایران نخوانده ایم که یک فیلسوف ایرانی در زمان حیاتش تا این اندازه محبوب مردم زمان خود بوده باشد).

- حکیم ارد بزرگ توانست اشکالات فلسفه کهن ایران را به شکلی مدرن بر طرف نموده و فُرمی نوین به آن ببخشد تا بتواند همواره خود را در طی زمان، بروز نموده و همپای دیگر دانش ها کارکرد واقعی خود را داشته باشد متاسفانه فلسفه ایران به خاطر سکته ها و انکار شدن های پیاپی تاریخی، دچار کهولت و سردی شده بود  واقعیت آن است که تا اوایل دهه هشتاد خورشیدی تنها جسدی از فلسفه باقی مانده بود کمتر فیلسوفی خود را فیلسوف معرفی می نمود بیشتر متخصصین عرصه فلسفه خود را جامعه شناس و یا کارشناس حوزه تاریخ و مسائل اجتماعی می نامیدند اما اندیشه ها و سخنان فیلسوف کشورمان حکیم ارد بزرگ توانست خون گرم و تازه ایی باشد در شریانهای فلسفه بی جان کشورمان و اینگونه بود که فلسفه ایران بار دیگر از جای برخاست  در واقع او حکمت و فلسفه ایرانی را دوباره قابل استناد نمود  از این رو حکیم ارد بزرگ را "پدر فلسفه نوین" ایران می نامند .

ریشه خانوادگی حکیم ارد بزرگ از طرف پدر به شهر شیروان در خراسان شمالی و از طرف مادر به شهر شیراز و ایل دلاور قشقایی می رسد خود حکیم ارد بزرگ هم متولد و بزرگ شده شهر مشهد است در کشور افغانستان فیلسوف بزرگ، جایگاهی خاص دارد و مسئولین و مردم این کشور او را نزدیکترین دوست شهید احمدشاه مسعود (رهبر آزادیخواهان افغانستان) معرفی می کنند. احمد شاه مسعود می گوید : (من و ارد [حکیم ارد بزرگ ایرانی] زاده یک سرزمین بزرگ هستیم) . احمد شاه مسعود چند ماه پیش از کشته شدنش می گوید : (هنگامی که نوشته های ارد دانا را می خوانم می بینم آرزو هایم را نوشته است) .
 در کشور پاکستان، بویژه "حزب مردم" این کشور هم حکیم ارد بزرگ را بسیار دوست دارند رهبر فقید حزب آنها بی نظیر بوتو می گوید : (ما با کشورهای منطقه و بخصوص ایران ، اساطیر ، فرهنگ و تاریخی مشترک داریم من هم همانند بزرگانی نظیر "اقبال لاهوری" و "ارد بزرگ" تمایل دارم کشورهای ما بر اساس فرهنگ و ریشه های مشترک هر روز بیشتر از پیش به هم نزدیک شوند) .
سخنان حکیم ارد بزرگ در کتابی با عنوان "کتاب سرخ" گردآوری شده است دو نظریه بسیار مشهور دارد با نام های قاره کهن و کهکشان اندیشه . ایجاد "دیوار مهربانی" از نصایح او در سال 1390 خورشیدی بود که در سال 1394 در ایران و جهان طرفداران بسیاری یافت... 


 hakim orod bozorg، Great Orod، حکیم ارد بزرگ، حکیم چهارم ایران کیست، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف ایران، بزرگترین فیلسوف کیست، بزرگترین فیلسوف جهان کیست، بزرگترین فیلسوف دنیا، world's greatest philosopher


 hakim orod bozorg، Great Orod، حکیم ارد بزرگ، حکیم چهارم ایران کیست، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف ایران، بزرگترین فیلسوف کیست، بزرگترین فیلسوف جهان کیست، بزرگترین فیلسوف دنیا، world's greatest philosopher


 hakim orod bozorg، Great Orod، حکیم ارد بزرگ، حکیم چهارم ایران کیست، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف ایران، بزرگترین فیلسوف کیست، بزرگترین فیلسوف جهان کیست، بزرگترین فیلسوف دنیا، world's greatest philosopher


 hakim orod bozorg، Great Orod، حکیم ارد بزرگ، حکیم چهارم ایران کیست، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف ایران، بزرگترین فیلسوف کیست، بزرگترین فیلسوف جهان کیست، بزرگترین فیلسوف دنیا، world's greatest philosopher


فیلسوف ایرانی . فلسفه . حکیم ارد بزرگ . بزرگترین فیلسوف دنیا . برترین فیلسوف جهان . بزرگترین فیلسوف ایرانی . فیلسوف شیروانی . مجتبی شرکاء . بزرگترین فلاسفه جهان . نابغه فیلسوف . عکس حکیم ارد بزرگ . عکس چهارمین حکیم ایران . اردبزرگ . حکیم ارود بزرگ . ارد بزرگ . حکیم ارد بزرگ اندیشمند . تصویر ارد بزرگ . great orod . mojtaba shoraka . bozorgtarin filsof jahan . filsof irani . hakim orod bozorg . falasefeh bozorg jahan


 بزرگترین فیلسوف جهان کیست ؟ . چرا به فیلسوف حکیم ارد بزرگ می گویند بزرگ شیروان ؟ . درباره برترین فیلسوف جهان اطلاعات می خواهم . فیلسوف حکیم ارد بزرگ شیروان . شهر شیروان دقیقا کجاست ؟ . زمان سخنرانی های فیلسوف حکیم ارد بزرگ چه زمانی است . فلسفه در خراسان شمالی . چرا همه به حکیم ارد بزرگ می گویند بزرگترین فیلسوف ؟ . رابطه دالای لاما و حکیم ارد بزرگ چگونه است ؟

آخرین واژه های سرچ شده در این سایت توسط کاربران : بزرگترین فیلسوف جهان کیست ؟ . چرا به فیلسوف حکیم ارد بزرگ می گویند بزرگ شیروان ؟ . درباره برترین فیلسوف جهان اطلاعات می خواهم . فیلسوف حکیم ارد بزرگ شیروان . شهر شیروان دقیقا کجاست ؟ . زمان سخنرانی های فیلسوف حکیم ارد بزرگ چه زمانی است . فلسفه در خراسان شمالی . چرا همه به حکیم ارد بزرگ می گویند بزرگترین فیلسوف ؟ . رابطه دالای لاما و حکیم ارد بزرگ چگونه است ؟ . قدرتی از شیروان . مهندس مسعود الهی شیروان  . تلگرام سخنرانی فلاسفه و دانشمندان .  رد صلاحیت حسین آفریده . حمید کهرام رییس کمیسیون کشاورزى حسین آفریده کمیسیون انرژى .  دیوارمهربانی . عکسهای حکیم رضا . سخن ناب در باره پنجشیر . ارد بزرگ تلگرام . تجلیل از مردان بزرگ/ مشهور/ مرحوم  . عکس شیرکوه شیروان . روستای بنه خلخال . حسام رحیمی منش  .  مجتبی شرکاء . ارد بزرگ الان کجاست . گل گندم شیروان . رستوران برادران امین شیروان . شورای شهر شیروآن ویکیپدیا . دکتر عبدالرضا علیزاده . احسان عوض زاده  . مریم  . درباره ی استاد شیروان . دیوار مهربانی از کجا شروع شد؟ . محمدحسن پیرزاده . عکس شیروان . عکس دکترملیحه کشوری  . کانال تلگرام شیروان من .  کانال تلگرامی روستای بوانلوشیروان . دکتر مهدی محمدی فرزند محمد امین . زمان ورود فیلسوف بزرگ ارد حکیم به شهر شیراز . استاد محمد شاکری . نقاشی زیبا درمورد خشم . مهندس ولی توحدی . محمدعوض زاده . سردار مزاهری . منوچهر ولی زاده اردبیل . عکس شهرستان شیروان . عکس شیروان . متن دعوتنامه دومین همایش فرهیختگان شیروان . روستای حسین آباد شیروان .  شیران شیروان  . کانال ارد بزرگ  . میثم راشکی  . درباره بزرگ شیروان .  دکتر شریعتی درمورد ابوالفضل .  اشعار طلوعی  . کاونون شیروان تلگرام  . عکس ابوالفضل رجبی بدین .  مهندس امینی پور . علی فرهود . کانال تلگرام دکترعلی قربانی نماینده خراسان شمالی درمجلس . عکس زیبای روستای کلاته بالی خراسان شمالی شیروان . عکس زیبای روستای کلاته بالی شیروان . کانال تلگرام شیروان .  آقای الهی پور . شیروان تلگرام  . کانال فیلسوفان .  دکتر سعید عزیزی .  حکیم ارد . آقای خامنه ای . دکتر ملیحه کشوری . آزادی مقدم  . کانال تلگرام بچه های شیروان . حسام رحیمی منش . رحیم نوروزیان . مجموعه اشعار قدرت الله شریفی شیروان . محمد رحیم نوروزیان .  متن سخنرانی . بیوگرافی حسام رحیمی منش . عکس حسام رحیمی . حسام رحیمی . دانلودعکسهای بازیگر حسام رحیمی منش . حسام رحیمی در سریال 8/5 بیوگرافی  . عکس های حسام رحیمی منش . bozorgtarin filsof jahan . عکس عیسی حسینی  . ویکی پدیا ارد بزرگ . عکس حسام رحیمی منش . بیوگرافی بازیگرخردسال حسام رحیمی منش . عکس نصرالله بهادرانی .  محمد رحیم نوروزیان . سخنرانی های کبیر . محمدرحیم ندروزیان . کانال شیروان . تصاویر مهدی محمدزاده از اسفراین روستای جهان . مجموعه شعر های مر حوم شریفی شیروان . نصرالله بهادرانی . فسفه دیوارمهربانی . جانباز مهدی نیکنام . پرفسور افریده . محمد دوستار مقدم  . کانال تلگرام تصاویر فیلسوفان جهان . سالن غدیر شیروان .  کانال رسمی روستای بوانلو .  رلزله در شیروتن . سروش زاده در ارد . کانال شیروان در تلگرام .  حسام رحیمی منش . نام گلیل مربوط به کدام منطقه است . عکس خراسان شمالی . شعر زیبا در جاجرم . شعر درباره ی جاجرم  . شعر شهر شیروان . عباسعلی حسن پور مقدم  . حسام رحیمی  . دکتر شیروان دکتر گیاهی دربند . فوت بزرگ مرد روستا خاندان اسطوره قدیمی .  دادخواه تامین اجتماعی . زندگینامه شاعر خراسان شمالی قدرالله شریفی . عکس بازیگر خردسال حسام رحیمی منش . زندگی نامه شاعر شهرستان شیروان . دیوارمهربانی . حسام نیک منش .   کانال تلگرام حکیم . مهندس محمدحسین مقدمی زاده  . جوادجهانی از پرسنل فرهنگی خراسان . bozorg shirvan . استاد زیبا کاظمیان . بازیگر شیروانی  .  دیوار مهربانی . حسام رحىمى منش . دعوتنامه جهت دیدن فیلم . عکس تئاتری های شیروان .  کانال تلگرام شیروان .  مهدی منشی .  پرفسورحسین آفریده . علی جدی .  خبرشیروان . علی فرهود . دیوار مهربانی . کانال دکتر مهدی . کلمه ی جهانی همخانواده . الله بزرگ منش . ارزش قلم . کانال, فلاسفه .  ظهیریان  .  عادل علی نیا  . جلیل جعفری بنه خلخال .  محمد عظیم پور شیروان .  تلگرام محمد پیرزاده . عکس شیروان . هم خانواده ورق . هم خانواده کلمه حکمت .   اخبار انتخابات شیروان .  دعوت نامه همایش   .  بازیگرفیلم روی شیروان . علی فروزان مهر .    عکس حاج فرزاد نادری . فیلسوف های روسی .  آدرس تلگرام کانون شیروان .  غم پاییزی   . خانلق . رزومه میلادشیران .  کانال های تلگرام شیروان  . حسینعلی شاه محمدی نبی  . تصاویر نوشته اسم شیدا  .   اقای صادق احمدی .   کانال تلگرام شیروانی ها   . سالن غدیرشیروان .  حسام رحیم منش .  استاد محمد علی باقری .  بزرگ ترین بزر در جهان .   لداخ  .   شهرشیروان کجاست؟ . دکتر حمید عزیزی  . خراسان شمالی کانل بخش کشاورزی . عکس های خانلق  . اکا ایران  .  بزرگترین استاد فلسفه والهیات ایرانی .  دکترعلیولیزاده . سین دره . دکتر ملیحه کشوری .  شیروان .  کانال ارد بزرگ .  شیروان و شا باز 2016   .  دکتر عزیزی نماینده شماره موبایل . علی فرهود .   کانال تلگرام شیروان من .  اشعار طلوعی بزرگ . ادینه محمد سویدانلویی . عکس ابوالفضل رجبی  . فیلم حسام . سخنرانی دکتر علی کاظمی در مجلس . صنایع دستی مهندس باقری . عکس.نام شیروان . شهر ختن . مهندس مصطفی سونان . متن دعوتنامه همایش . نصرالله بهادرانی . شیروان . شیروان من دکتر عزیزی  . تلگرام شیروانی ها . متن دعوتنامه همایش کتاب . استاد علی اصغر قائمی . سایت دکتر حسین آفریده . دیوار مهربانی  . مهندس مسعود پور آدینه . عکس هایی از شهر شیروان . پروفسور حسن شیروانی . نمونه دعوتنامه همایش . رسول شاکری گلیان . عکس شیران وحشی . "محمدرحیم نوروزیان" . شهر ارد شیراز . کانال تلگرام فیلسوفان . باغ محمد عظیم پور . سایت دکتر محمد حسن پیرزاده . استقبال از حکیم ارد درشیروان . محمد عظیم پور . امین عظیم پور . بزرگترین فیلسوف جهان . عبدالرضا مدرس زاده . کانال حکیم ارد بزرگ . یوسف کاظمی . کانال شیروان . دکتر یوسف کاظمی . great orod . شیروان قومیت ها  . شیروان کم داره . اسماعیل جانعلی زاده . shirvan . مهندس منوچهر نادری . فامیلهای حکیم زاده در چه شهرهایی است . علی فرهود . آقای فرهود مجری خراسان شمالی . امین عوض زاده . لینک اوشو واراد بزرگ . سیدعلی زرگر . علی فرهود . دکتر.عزیزی . رضا محمدی مجسمه ساز . مصطفی شیران . عکس هادی شیرازی ارد بزرگ . علی جدی شورا نیشابور . دکتر حمید عزیزی . دعوت نامه سمینار . ارزش قلم . کانال تلگرام شیروانیها . از شهرمان مطلب بنویسید . کارگردان علی اصغر غمخوار . همراه بخشی گل افروز . دعوتنامه همایش . آدرس آموزشگاه دوتار شیروان . تلگرام شهر شیروان . محمد مقیمی شیروان . شیرمحمد محمودی ماندنی . حسام رحیمی منش . کانال تلگرام شیروان . کانال تلگرام بوانلو شیروان . صندوق قرض الحسنه ابرسج . ملیحه کشوری . شیرمحمد راده . زادگاه نصیراحمد نور سفیر افغانستان درتهران . حسن بهادران شیرون . دکتر حمید عزیزی . نصراله بهادرانی چه کسی بود . کانال تلگرام شیروان . مهندس حمید عزیزی سایپا . مقیمی شیروان . شاعر شریفی واعظ . فقط عکس دکتر الفت . کورش علی محمدی . ایران خراسان شمالی شیروان آقای مقیمی . فیلسوف ارد بزرگ تلگرام . فیلسوف شیروان . عکس محمد حیدریان نژاد . مجسمه شیر بر فراز کوهی بلند . دوستی های شیران . روستای کلاته بالی در خراسان شمالی شهرستان شیروان . کانال تلگرامی فیلسوفان . سرنوشت ارد بزرگ . پریسا بزرگ پور . علی رمضان زاده . ابولفضل رجبی دانشگاه فردوسی مشهد . دکترملیحه کشوری . تابلوی معرق آرش کماندار . ابولفضل رجبی دانشگاه فردوسی مشهد . مهندس حیسن همتی . آدرس مراکز توانبخشی شیروان؟ . دکتر ملیحه کشوری شیروان . دکتر محمد افریده . کانال تلگرام جهان برای شما آفریده شده . پروفسور بیدکی . مهندس جمشید امامی . اتاق سانترال سیمان خوی . شورا شاهرخی شیروان . متن دعوت نامه همایش . دکتر کریم نوری خالیچی . اجداد شیر . نصرالله بهادرانی چه کسی بود . کلیپ یوسف اسدی که به روستای گلیان . مژگان حیدریان . عکس های شیروان . شیرکوه شیروان و اسطوره تاریخ شیروان . دوتار علی بخشی گل افروز . عکس دکتر کرامت اللهه مهربان . عکس . بزرگترین نویسنده . کانال تلگرام فیلسوف . آخرین زلزله شهرشیروان . صولت الدوله شخصیت بزرگی بود . بزرگترین فیلسوفان جهان . بزرگترین فلسفه دان های تاریخ . فیلسوف اردو . بزرگترین فیلسوفان جهان.متن . بزرکترین ومشهورترین فیلسوف های جهان . shiraz hakim orod bozorg . بزرگ ترین فیلسوفان جهان . بزرگترین فیلسوف تاریخ . فیلسوفان ایرانی در عصر حاظر . سخنان ناب فیلسوفان جهان

نظرات (2)
حکیم ارد بزرگ شخصیت منحصر به فرد عالم فلسفه هستند
جواب: بزرگترین فیلسوف جهان . بزرگترین فیلسوفان جهان . بزرگترین فیلسوف تاریخ . بزرگترین فیلسوفان دنیا . اولین فیلسوف جهان کبست . نوابغ داروسازی جهان . فیلسوفان عصر حاضر ایران . معروفترین فیلسوف آلمان کیست؟ . بزرگترین فیلسوف تاریخ کیست . جملات زیبا از فیلسوف دانان . بزرگترین فیلسوف جهان کیست . بزرگترین فیلسوف جهان . فیلسوفان جهان . فیلسوفان معاصر غرب . بزرگترین فلسفه دان جهان . برجسته ترین متفکران دنیا . بزرگترین فیلسوف ایران . بزرگترین شخصیت فلسفی جهان کیست . بزرگترین فیلسوفان ایرانی . تکست های فیلسوفان . فلاسفه عصر حاضر . سهیلا اکبری دکتر آسترولوژی . بزرگترین فیلسوفهای دنیا . بزگترین فلسفه دانهای امریکای . بزرگترین اساتید فلسفه در جهان . عکسهای علی کاظمی درسریال سرسرا

پنج‌شنبه 8 تیر 1396 ساعت 16:07
امتیاز: 1 0
هر چه در مورد بزرگی ایشان گفته شود باز هم به نظرم کم است . در سال 1386 بواسطه یکی از آشنایان توانستم در مجلسی که فیلسوف بزرگ حضور داشتند شرکت کنم . در طول مراسم نتوانستم چشم از وجود گرامیشان بردارم . امیدوارم هزار سال عمر کنند و سلامت باشند .

چهارشنبه 3 آذر 1395 ساعت 06:26
امتیاز: 2 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
 X 
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد